hính sách giao hàng, nhận hàng Gia Minh
Gia Minh, giao nhận hàng tại công ty chúng tôi. Trường hợp Quý hàng hàng – đối tác cần giao nhận bằng phương thức khác, hai bên sẽ thống nhất phương thức giao nhận hàng hóa tại thời điểm đó.
Kính mong Quý khách hàng và đối tác hợp tác.
Thông tin liên hệ:
Add: 42,Quán Nam,Kênh Dương, Lê Chân,Haiphong, Việt Nam
Email: [email protected] – Tel: 0914 100 119
Website: www.anninhgiaminh.com