Cáp đồng trục liền nguồn RG59+2C

Cáp đồng trục, liền nguồn RG59+2C

Cáp đồng trục, liền nguồn RG59+2C

 

Cáp đồng trục, liền nguồn RG59+2C
Cáp đồng trục, liền nguồn RG59+2C

 

Gồm 1 sợi cáp đồng trục RG59 và 2 sợi dây điện, kết hợp vừa đi tín hiệu camera, vừa đi nguồn trên đôi dây. Cuộn 305m

 

Cáp đồng trục đi kèm dây nguồn.

Dây camera kèm nguồn.

Dây đồng trục có nguồn

Cáp đồng trục kèm dây nguồn

Trả lời