BNC-EX – Dây liền Jack BNC và dây nguồn

BNC-EX – Dây liền Jack BNC và dây nguồn

Dây liền Jack BNC và dây nguồn 20m
Thi công tiện lợi, không phải làm Jack BNC
Thích hợp cho bộ KIT camera

Dây liền Jack BNC và dây nguồn
Dây liền Jack BNC và dây nguồn

Share this post

Leave a Reply